De hydratievloeistof bestaat uit:

Glucose 2,5%, NaCL 0,45%, KCL 2 g, MgSO4 3g

Totaal 1 liter